Zdravstveni program

Zdravstveni program Gradskog društva Crvenog križa Kaštela provodi se prvenstveno da se postigne veća zdravstvena prosvijećenost građana i podigne njigova kvaliteta svakodnevnog života.

AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG PROGRAMA

– Obilježavanje tradicionalnih dana i tjedana Hrvatskog Crvenog križa vezanih za zdravlje i to putem promidžbenih aktivnosti koje se provode na gradskim lokacijama ( mjerenje tlaka, razine šećera, kolesterola u krvi, raznim pokaznim vježbama te dijeljenjem promidžbenih materijala sa tematikom brige za ljudsko zdravlje.

– Organiziranjem predavanja. Tečajeva, seminara, okruglih stolova za edukatore, mladež, rodilje, gradske kotare, razne klubove i niz druguh institucija na području Grada Kaštela, te općina Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica.

– Individualni tretman osoba ovisnih o alkoholu, drogama i kocki, te skupni kroz psihoterapijske skupine Kluba liječenih alkoholičara.

– Izdavanje prigodnih letaka i brošura po pitanju zdravstvene prosvjećenosti