Rad s mladima

Osnovna svrha aktivnosti promicanje je vrijednosti pokreta Crvenog križa kroz odgoj mladih na polju solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unaprijeđenja zdravstvene kulture, aktivnog doprinosa mladih u zajednici te razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.

Što rade mladi Hrvatskog Crvenog križa?
Zdravstveno prosvjećivanje; prevencija AIDS-a, prevencija ovisnosti; prva pomoć; animacija za dragovoljno darivanje krvi; akcije solidarnosti u zajednici; širenje znanja o Pokretu Crvenog križa, razvijanje prijateljstva, seminari, druženja…

Kako postati član mladih Hrvatskog Crvenog križa?
Potrebno je ispuniti pristupnicu, uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 6,00 kuna i temeljem toga Gradsko društvo izdaje člansku iskaznicu mladih HCK.

Suradnja sa školama
Program Hrvatskog Crvenog križa Humane vrednote – Odgoj za humanost provodi se u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama kao dionica Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Program se provodi kao izvannastavna aktivnost, u okviru satova razrednika ili kroskurikularno u okviru redovne nastave. Nositelji provedbe su nastavnici, povjerenici za suradnju s Crvenim križem, osposobljeni za provedbu programa na seminarima u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa. Najčešće su to prof. biologije i kemije, tjelesne i zdravstvene kulture, pedagozi ili psiholozi.

Stečena znanja o pokretu Crvenog križa i vještine pružanja prve pomoći mladi svake godine demonstriraju na natjecanju mladih HCK. Natjecanje se odvija istovremeno u dvije kategorije: ekipe podmlatka (osnovna škola) i ekipe mladih (srednja škola), a provode se na školskoj odnosno gradskoj, međužupanijskoj i državnoj razini.