Djelovanje u katastrofama

Kad se govori o katastrofama, misli se na svaki događaj „koji izaziva tako velike posljedice na ljudske živote, imovinu ili ustaljeni i uobičajeni način života da je za njihovo otklanjanje potrebno aktivirati ne samo redovite službe, već i sve raspoložive resurse pojedine zajednice kako bi se situacija stavila pod kontrolu, prije svega spasili ljudski životi, ali i materijalne vrijednosti, kulturna dobra ili postignuta kvaliteta življenja te omogućio što brži povratak u normalno stanje“

Uloga Crvenog križa u katastrofama
Velike tragedije koje se učestalo pojavljuju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe. Svjedoci smo takvih tragedija zadnjih godina i u Republici Hrvatskoj poplave, požari, migracijska kriza.

Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja ne samo nadležnih javnih institucija (vatrogasci, hitna pomoć, policija, DUZS…) već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga obučenih volontera Crvenog križa koji djeluju u pomoći ugroženom stanovništvu.

Interventni tim
Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela je kroz svoje djelatnike i volontere dio „Županijskog interventnog tima“ za djelovanje u katastrofama. Riječ je o skupini obučenih i opremljenih djelatnika i volontera Crvenog križa sa područja Splitsko-dalmatinske županije koji će po okončanju obuke biti spremni reagirati u katastrofama s ciljem pomoći ugroženom stanovništvu.

Umrežavanjem timova na području Republike Hrvatske, lokalna samouprava koju zadesi katastrofa moći će računati ne samo na svoj županijski tim već na nekoliko stotina obučenih ljudi koji će biti mobilizirani i poslani u pomoć na ugroženo područje.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama

Svaki član tima prolazi obuku iz:

 • Ekipa za procjenu situacije i koordinaciju
 • Ekipe prve pomoći
 • Ekipe Službe traženja
 • Ekipe podizanje naselja i organizacija smještaja
 • Ekipe za psihološku pomoć
 • Ekipe za opskrbu vodom i sanacije
 • Ekipe za zaštitu života na vodi
 • Ekipa za procjenu situacije i koordinaciju

1. Članovi interventnog tima za procjenu situacije dolaze prvi na mjesto pogođeno katastrofom. Nakon procjene situacije izrađuju plan djelovanja, te šalju poziv u pomoć prema Županijskom društvu Crvenog križa i Nacionalnom uredu HCK.

Članovi ovog tima su volonteri i djelatnici HCK sa višegodišnjim iskustvom na polju pripreme i odgovora na katastrofe.

 • prvi ili među prvima stižu na pogođeno područje
 • procjenjuju pogođenost područja i stanovništva katastrofom
 • ovisno o procjeni angažiraju potreban broj ekipa za djelovanje u katastrofi
 • uspostavljanje komunikacije, rukovođenje i organiziranje djelovanja pripadnika tima

2. Ekipe prve pomoći
Ciljevi prve pomoći su spašavanje života, sprečavanje nastanka trajnih posljedica i skraćivanje trajanja liječenja i oporavka..
Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće.
Ona započinje spašavanje života i zbrinjavanje ozlijeđenog ili naglo oboljelog.

 • Specijalizirane ekipe za pružanje prve pomoći na pogođenom području
 • Izlaze na teren te zbrinjavaju ozlijeđene do trenutka prijevoza u određenu zdravstvenu ustanovu ( bolnice, hitne, stacionar..)

3. Ekipe Službe traženja
Služba traženja kao osnovna djelatnost Crvenog križa spada uz prvu pomoć među najstarije aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu.

 • organiziraju centre za popis stanovnika
 • šire informacije i podatke za pomoć unesrećenima
 • prate i popisuju unesrećene i iseljene
 • posebnu pozornost stavljaju na posebnu skupinu ljudi (djeca bez pratnje, ranjeni , stari i nemoćni..)

4. Ekipe za podizanje naselja i organizacija smještaja

 • organiziranje i podizanje izmještajnih centara za prihvat ljudi i organizirani smještaj postradalog stanovništva
 • organiziraju hranu i piće
 • organiziraju osnovne higijenske uvjete

5. Ekipe za psihološku pomoć

 • stručna pomoć u cilju prevladavanja kriznih situacija i ublažavanju odnosno otklanjanju štetnih posljedica
 • djelovanje usmjereno na postradalo stanovništvo (posebne kategorije) i članove spasilačkih ekipa

6. Ekipe za opskrbu vodom i sanacije
Zadaća ovog tima je osigurati pitku vodu na terenu ili/i u izmještajnom centru.

 • obaviti kemijsku i bakteriološku analizu vode poljskim setom
 • pražnjenje vode iz bunara
 • vađenje mulja i nečistoće iz bunara
 • čišćenje klorom
 • ponovna analiza vode

Hrvatski Crveni križ je nezaobilazan i važan čimbenik u sustavu djelovanja u katastrofama, jedini koji osim profesionalaca ima i obučene volontere za djelovanje u takvim situacijama.